Week van de Techniek

In november week 47 vindt de jaarlijkse Week van de Techniek plaats.

Aanleiding en doel
TechNet Voorne-Putten organiseert jaarlijks in week 47, in november, de zgn. Week van de Techniek. Doel is om jongeren kennis te laten maken met en enthousiast te maken voor technische opleidingen en –beroepen.

Doelgroep
Het evenement richt zich o.a. op leerlingen van de 2e klas VMBO die in dat schooljaar hun sectorkeuze moeten maken. Techniek moet dan duidelijk op het netvlies komen als een interessante en voor de toekomst aantrekkelijke optie! Ook VMBO-TL (2e klas) en HAVO/VWO leerlingen (3e klas) behoren tot de doelgroep van de Week van de Techniek; nl. het moment vóór de keuze van een sector/afdeling/profiel, met oriëntatie op techniek en beroepsbeelden. We stimuleren hen voor wie dat mogelijk is een NG of NT profiel te kiezen, waardoor technische beroepen in de toekomst tot de keuze mogelijkheid behoren.

Visie
De jeugd bezoekt tijdens deze week één of meerdere technische (lid)bedrijven in de regio Voorne- Putten. Voorafgaand aan deze excursies vindt er een gastles plaats op school, zodat de leerlingen voorbereid op het excursie bedrijf aankomen. Waar mogelijk krijgen de leerlingen een creatieve, concrete “maak” opdracht. Na afloop van de excursies vindt evaluatie plaats van de excursies met de leerkracht. We noemen dit de Sandwich-methode (vooraf, tijdens de excursie en na afloop: 3 aandacht momenten /momenten van inbedding). Tijdens de excursie wordt getoond welke technische werkzaamheden er plaats vinden en welke producten er gemaakt worden. Tevens wordt aangegeven welke (technische) functies er in het bedrijf voorkomen. Welk pad moeten kinderen bewandelen om een bepaalde baan te kunnen krijgen.

Lokatie
Bedrijven uit de kring en uit de regio openen hun deuren voor de leerlingen.

Wanneer
Het evenement vindt plaats in week 47, november, van elk kalenderjaar.

Organisatie
De organisatie Is in handen van TechNet Voorne-Putten zelf: alle leden van de kring (en relaties) werken mee onder projectleiding van de coördinator van de kring. De bedrijven melden de mogelijkheden voor excursies (datum, tijd, groepsgrootte, vervoersmogelijkheden etc.. Scholen geven aan met hoeveel leerlingen zij aan de week van de techniek willen deelnemen en met welke klassen. De coördinator brengt vraag en aanbod bij elkaar. Jaarlijks bezoeken ca. 500 leerlingen in de regio Voorne-Putten, alleen al via TechNet Voorne-Putten, één of meer technische bedrijven in de regio.

Partners/financiers
Partners zijn in ieder geval de bedrijven en scholen die zijn aangesloten bij TechNet Voorne-Putten. Aan te vullen met provincie, gemeenten, overige bedrijven en scholen, brancheorganisaties. Allen te benaderen voor sponsoring.

Wilt u meedoen?
Wilt u als bedrijf ook uw deuren openen voor deze leerlingen. Komt u dan eerst een bijeenkomst van onze kring bijwonen om de sfeer te proeven en meldt u dan (bij voorkeur) aan als lid bij de coördinator, zie contact!

Wij willen meer!
Hoe meer leden en middelen onze Stichting heeft (scholen, bedrijven en gemeenten), hoe meer activiteiten we voor de jeugd kunnen ontwikkelen en uitvoeren! Graag willen wij nog meer doen in de regio Voorne-Putten om techniek onder de aandacht te krijgen en te houden bij de jeugd. Wilt u lid worden of sponsor, zie bij lid of sponsor worden.