Tech2Dotech 2 do

Op 9, 10 en 11 oktober hebben wij wederom Tech2Do georganiseerd in de Sporthal Olympia te Spijkenisse Dit was de 5e en lustrum editie van Tech2do. Dit bijzondere technische evenement is voor leerlingen en leerkrachten van groep 7 van alle basisscholen van Voorne-Putten en Rozenburg. Het evenement toont de leerlingen hoe interessant en divers techniek is. In totaal 1.104 leerlingen hebben ons bezocht (van 42 basisscholen). Tijdens de inloopmiddag zijn wij bezocht door ruim 100 leerlingen.

Tech2Do 1

 
De gemeenten op Voorne-Putten en Rozenburg (Rotterdam) ondersteunen dit initiatief van harte en nemen diverse kosten op zich.

De regio Voorne-Putten en Rozenburg heeft veel technische bedrijven op het grondgebied. De vergrijzing van de bevolking én het feit dat te weinig leerlingen kiezen voor een opleiding en beroep in de technische sector, baart de bedrijven maar ook de gemeenten zorgen. Voorne-Putten heeft alles in zich om een economisch en sociaal sterke regio te blijven. Belangrijk is dat de jeugd al in een vroeg stadium kennis maakt met de vele facetten van techniek en ervaart hoe leuk techniek is. De leerling van nu is immers de werknemer van de toekomst.
 
Tech2Do 18 

Aanleiding en doel

De Stichting TechNet Voorne-Putten wil  jaarlijks Tech2Do organiseren voor basisschoolleerlingen en hun ouders, om hen te laten ervaren hoe leuk techniek is, enthousiasme voor techniek aan te wakkeren en daarmee de instroom in technische opleidingen en –beroepen op termijn te bevorderen.

Visie

De jeugd komt tijdens het evenement/beursbezoek in aanraking met technische beroepen die geconcentreerd zijn rond branche-gerelateerde pleinen. Doelstelling van de beurs is: geregisseerd zien, ervaren, doen en beleven. Kinderen kunnen op de beurs kijken naar diverse technieken, maar vooral leuke werkstukjes maken en techniekervaringen opdoen op de beurs. Rekening houdend met de aard van de aangesloten bedrijven bij de kring is de beurs ingericht rond de volgende thema’s: Elektro & Installatie, Materialen, Proces- en Energie en Wonen en Vervoer. Elk thema heeft zijn eigen activiteitenplein waar de leerlingen gedurende een vooraf bepaalde tijd een opdracht maken. Per plein is een pleinleider aangesteld, veelal een docent van een school, die ervoor zorgt dat de kwaliteit en kwantiteit van de activiteiten op het betreffende plein in orde is. Buiten staat daarnaast de OTIB Technobiel, een grote truck, die als 5e plein wordt ingezet. Leerlingen van de bij de kring aangesloten scholen begeleiden de leerlingen van het basisonderwijs, naast uiteraard de juffen/meesters en vertegenwoordigers van de aangesloten lidbedrijven. MBO leerlingen verlenen allerlei coordinerende hand- en spandiensten en zorgen samen met de vertegenwoordigers van de scholen en bedrijven dat de veiligheid van de kinderen gewaarborgd is.
 
Tech2Do 31

Lokatie

Sporthal Olympia in Spijkenisse, Atletiekpad 5-7.

Wanneer

De Stichting TechNet Voorne-Putten heeft het voornemen het evenement jaarlijks in de eerste helft van oktober te organiseren. Het evenement vindt (zoveel mogelijk)  plaats  tijdens schooluren. Voor geïnteresseerde ouders, leerlingen, mensen uit het bedrijfsleven (sponsoren), onderwijs en overheid wordt tijdens het evenement de gelegenheid geboden om het evenement te bezoeken en te kijken wat de kinderen allemaal beleven. Sponsoren bieden we een passend programma aan met gelegenheid tot netwerken.

Organisatie

De organisatie is in handen van de Stichting TechNet Voorne-Putten: alle leden (scholen en bedrijven) van de kring (en relaties) werken aan het evenement mee onder projectleiding van de coördinator van de kring. Ook de gemeenten ondersteunen dit evenement actief (o.a. door sponsoring, het faciliteren van de locatie en vervoer van de leerlingen alsmede het leveren van inzet in de vorm van uren t.b.v. de stuurgroep Tech2do).

Partners/financiers

Partners zijn de bedrijven en scholen die zijn aangesloten bij TechNet Voorne-Putten, aan te vullen met provincie, gemeenten, overige bedrijven, relaties, sponsoren, scholen en brancheorganisaties.

Lid en/of sponsor worden?

Spreekt dit evenement u ook aan? Meld u dan aan als lid en/of sponsor en help ons kinderen enthousiast te maken voor een toekomst in techniek!
Voor een impressie van Tech2Do verwijzen wij u graag naar bijgaande foto’s, persberichten en YouTube filmpjes.