Sponsors

Onze Stichting streeft promotie van techniek bij de jeugd na. Wij hebben uiteraard geen winstoogmerk. Voor de organisatie en realisatie van onze activiteiten hebben wij, ondanks materiele en personele steun die wij van onze leden om niet verkrijgen, financiële middelen nodig om onze activiteiten te kunnen uitvoeren en uitbreiden.
 
Onze doelstelling is om in de regio Voorne-Putten en Rozenburg alle scholen van het Voortgezet en Basisonderwijs te betrekken bij onze activiteiten waarbij aansluiting (door lidmaatschap/sponsoring) van de technische bedrijven in deze regio van groot belang is!
 
MELD U AAN ALS SPONSOR EN/OF LID
U kunt u aanmelden of nadere informatie inwinnen via het contactformulier of rechtstreeks via info@technetvoorneputten.nl Onze coördinator zal ervoor zorgen dat uw vragen beantwoord worden.