Organisatie

TechNet Voorne-Putten wordt vormgegeven als een stichting. In het bestuur van de stichting hebben zitting twee afgevaardigden van de onderwijskoepels Galilei en Penta en er zijn twee personen van het regionale technische bedrijfsleven in vertegenwoordigd:

•de heer Henk den Haan, voorzitter

• Corina de Bruin-Althusius (vice voorzitter)

•de heer Luuk Oortwijn (Penta), secretaris en

•René Herlaar (algemeen bestuurslid)

 

Het bestuur draagt zorg voor: 

•Het strategisch, inhoudelijke en financieel beleid van de kring

•De regie en overall- coördinatie t.a.v. de activiteiten van de kring 

•De communicatie richting alle aangesloten leden en belanghebbenden

•Zorgt voor de jaarlijkse verantwoording naar de aangesloten partijen over bovenstaande onderwerpen. 

 

Aan de bestuurders wordt geen beloning toegekend. 

Linking pin tussen bestuur en ledenvergadering is de coördinator van TechNet Voorne-Putten. Verder wordt de dagelijkse uitvoering overgelaten aan de leden, waarbij m.n. de voorzitter van de Technetkring Voorne-Putten ledenvergadering en de coördinator zorgen voor voortgang en bewaking van de activiteiten.

 

TechNet Voorne-Putten wordt gefinancierd uit verschillende bronnen: 

•Bedrijven die lid zijn nemen deel aan onze activiteiten en kunnen donatie doen aan de stichting (op basis van vrijwilligheid). Het spreekt voor zich dat de Stichting voor het uitvoeren van haar activiteiten financiele middelen nodig heeft. Onze Stichting heeft de ANBI status. 

•Scholen betalen een bijdrage per kalenderjaar (jaarlijks vast te stellen, mede afhankelijk van subsidies). 

•Gemeenten, bedrijven en scholen dragen veel bij in natura: in materieel en personeel. De gemeenten stellen bijvoorbeeld accommodatie en vervoer etc. om niet ter beschikking van de kring. Overzicht van onze (kern)leden: Zie bij Scholen en Lidbedrijven

•Tevens wordt de Stichting ondersteund door sponsoren (zie bij Sponsors)

 

Voor de dagelijkse gang van zaken, uitvoerende activiteiten zijn de leden verantwoordelijk. 

Waar wenselijk en mogelijk wordt een werkgroep of  stuurgroep in het leven geroepen.