• Hét techniekevenement voor leerlingen van groep 7 in de regio Voorne-Putten Rozenburg
  hopelijk ook in 2022 weer op 5, 6 en 7 oktober.
   
  Meld u aan als lid of donateur.

 • Technische loopbaan orientatie en beroepskeuze door

  structurele samenwerking tussen
  bedrijven, scholen en gemeenten om
  jongeren te laten kennismaken met
  technologie, in haar vele verschijningsvormen

 • Techniek is overal en er voor iedereen

  Onze strategie is een gecoördineerde en doelgerichte aanpak om de
  instroom van leerlingen in technische opleidingen te vergroten

  Op Voorne Putten kiezen meer leerlingen voor technische profielen, 15% boven het landelijke gemiddelde!

Over TechNet Voorne - Putten

De Stichting TechNet Voorne-Putten is van oorsprong een samenwerkingsverband van vier VMBO scholen en een aantal technische bedrijven actief op en gevestigd in de regio Voorne-Putten. Het samenwerkingsverband bestaat sinds augustus 2009. Inmiddels hebben ook de gemeenten op Voorne-Putten zich aangesloten en breidt de focus zich, naast het VMBO, uit naar zowel primair onderwijs als het overig voortgezet onderwijs.

Deze samenwerking wordt door alle deelnemende partijen noodzakelijk geacht om jongeren te interesseren voor techniek, hen aan te moedigen en te inspireren om een technische opleiding te volgen en later een carrière in de techniek te ambiëren. Steeds minder jongeren kiezen voor een technische richting, terwijl de behoefte aan technisch opgeleide jongeren, zeker ook in de regio Voorne-Putten groot is!

Tech2Do 16

Visie

De Stichting TechNet Voorne-Putten wil:

- Alle jongeren in de regio laten kennismaken met technologie, in haar vele verschijningsvormen

- De jongeren interesseren voor een loopbaan in techniek (ook specifieke doelgroepen (zoals meisjes en allochtonen)

- Een goede aansluiting realiseren tussen de vraag van bedrijven en het aanbod van scholen

- Een reële beeldvorming geven van techniek bij ouders en onderwijzers/leraren/docenten en waar nodig verbeteren en actualiseren

- Nauwe banden tussen onderwijs, technisch bedrijfsleven en overheid (gemeenten) in de regio scheppen en onderhouden

- Initiatieven bundelen teneinde een economisch en sociaal sterk Voorne-Putten te kunnen behouden dan wel verder vorm geven

 

De volgende doelstellingen zijn voor de periode 2015-2020 geformuleerd.

- De TechNetkring handhaaft haar huidige activiteiten voor leerlingen en docenten in de volle omvang: de stages, excursies en gastlessen inclusief de manifestatie Tech2Do..

- De TechNetkring streeft ernaar het aantal deelnemers aan stages, excursies en gastlessen met 20% te vermeerderen.

- Het aantal leden van de TechNetkring, scholen en bedrijven, is gegroeid van 13 naar 50.

- Het aantal sponsors is gegroeid van 12 naar 25.

- De vier gemeenten van Voorne-Putten ondersteunen de TechNetkring Voorne-Putten structureel met financiële, facilitaire en/of personele bijdragen.

- De afspraken met gemeenten, bedrijven en scholen worden vroegtijdig in jaarprogramma’s opgenomen.

- De TechNetkring werkt met een communicatieplan gericht op onze doelgroepen: technische bedrijven, scholen en gemeenten. Dit plan richt zich met name op de werving van nieuwe leden en het verkrijgen van extra financiële bijdragen. Het plan wordt jaarlijks geëvalueerd op basis van gesprekken met de drie O's (wat werkt en wat niet?) waarbij is ondersteuning van de stichting gewenst?).

- De gemeente Rotterdam ondersteunt de TechNetkring ten behoeve van activiteiten op Rozenburg structureel met financiële, facilitaire en of personele bijdragen.

- De TechNetkring onderzoekt in hoeverre manifestaties/wedstrijden zoals bijvoorbeeld rond de Maker Movement in de V.S. tot een uitbreiding van de activiteiten in onze regio kan leiden.

Tech2Do 84