Collectief

Om TechNet Voorne-Putten grote(re) bekendheid te geven is het streven veel activiteiten als collectiviteit aan te bieden. Dit komt de efficiency en herkenbaarheid ten goede. Gezamenlijke activiteiten:

  • Techniekevenementen voor het basisonderwijs (Tech2Do), zie bij evenementen.
  • De Week van de Techniek, excursies voor 2e-jaars VMBO in het kader van de PSO lessen (sector oriëntatie) en voor 3e-jaars HAVO/VWO (profielkeuze), zie bij evenementen.
  • Ouderparticipatie en voorlichting. Voorlichtingsavonden op school, deelname aan evenementen.
  • Docenten dag techniek. Docenten van scholen worden uitgenodigd om de bedrijven van de kring te bezoeken. Er vindt kennisuitwisseling plaats tussen scholen en bedrijven over technische ontwikkelingen en de loopbaankansen in de techniek. Hiermee wordt een reëel en positief beeld over techniek gegeven, hetgeen ingezet kan worden bij het informeren van ouders en leerlingen t.a.v. de beroepskeuze en goede toekomst mogelijkheden in deze branche.
  • Beroepenmanifestaties. Van een aantal veel voorkomende technische beroepen in de regio Voorne-Putten zal een beeld gegeven worden, zichtbaar gemaakt worden wat het beroep inhoudt en welke vooropleidingen je daarvoor nodig hebt. Er kan gewerkt worden met rolmodellen, zodat het de kinderen aanspreekt (bijv. ook allochtonen en meisjes).
  • Kennisuitwisseling tussen scholen en bedrijven vindt plaats (informeel en formeel).
  • Snuffelstages. Waar scholen en bedrijven elkaar kennen, is de weg naar stageplaatsen ook beter begaanbaar. Men kent en vindt elkaar. Positieve stage-ervaringen zijn zowel voor de leerling als het bedrijf heel belangrijk. Een goede planning en afstemming is gewenst.