• Hét techniekevenement voor leerlingen van groep 7 in de regio Voorne-Putten Rozenburg ook in 2020 weer op 6, 7 en 8 oktober.
   
  Meld u aan als lid of donateur.

 • Technische loopbaan orientatie en beroepskeuze door

  structurele samenwerking tussen
  bedrijven, scholen en gemeenten om
  jongeren te laten kennismaken met
  technologie, in haar vele verschijningsvormen

 • Techniek is overal en er voor iedereen

  Onze strategie is een gecoördineerde en doelgerichte aanpak om de
  instroom van leerlingen in technische opleidingen te vergroten

  Op Voorne Putten kiezen meer leerlingen voor technische profielen, 15% boven het landelijke gemiddelde!

Over TechNet Voorne - Putten

De Stichting TechNet Voorne-Putten is van oorsprong een samenwerkingsverband van vier VMBO scholen en een aantal technische bedrijven actief op en gevestigd in de regio Voorne-Putten. Het samenwerkingsverband bestaat sinds augustus 2009. Inmiddels hebben ook de gemeenten op Voorne-Putten zich aangesloten en breidt de focus zich, naast het VMBO, uit naar zowel primair onderwijs als het overig voortgezet onderwijs.

Deze samenwerking wordt door alle deelnemende partijen noodzakelijk geacht om jongeren te interesseren voor techniek, hen aan te moedigen en te inspireren om een technische opleiding te volgen en later een carrière in de techniek te ambiëren. Steeds minder jongeren kiezen voor een technische richting, terwijl de behoefte aan technisch opgeleide jongeren, zeker ook in de regio Voorne-Putten groot is!

Tech2Do 16

Visie

De Stichting TechNet Voorne-Putten wil:

- Alle jongeren in de regio laten kennismaken met technologie, in haar vele verschijningsvormen

- De jongeren interesseren voor een loopbaan in techniek (ook specifieke doelgroepen (zoals meisjes en allochtonen)

- Een goede aansluiting realiseren tussen de vraag van bedrijven en het aanbod van scholen

- Een reële beeldvorming geven van techniek bij ouders en onderwijzers/leraren/docenten en waar nodig verbeteren en actualiseren

- Nauwe banden tussen onderwijs, technisch bedrijfsleven en overheid (gemeenten) in de regio scheppen en onderhouden

- Initiatieven bundelen teneinde een economisch en sociaal sterk Voorne-Putten te kunnen behouden dan wel verder vorm geven

 

Tech2Do 84